Saturday, November 27, 2004

460 Ukrainian Diplomats Now Signed On

Four Hundred Sixty (460) diplomats have now signed the open letter prepared by Ukrainain diplomats in Washington DC on Monday. It reads in part:
Guided by our conscience, our professional pride and our oath to loyally serve the Ukrainian state, we express our solidarity with the voice of the Ukrainian people. That voice is an expression of protest against the violation of our citizens' right to elect a president by democratic means.

The List of diplomats as of this morning (in Ukrainian - as per Koresspondent):

1. Авінова Ю.
2. Автономов Д.
3. Адомайтіс В.
4. Аждар Р.
5. Александров А.
6. Александрович О.
7. Алтухов Г.
8. Анацька О.
9. Андарак Р.
10. Апанович Т.
11. Арістова М.
12. Асман Я.
13. Баран Я.
14. Баранюк О.
15. Басенко О.
16. Бевза В.
17. Безкоровайний В.
18. Безушенко О.
19. Береза О.
20. Бернацький А.
21. Бешта А.
22. Бешта П.
23. Бібік І.
24. Біла К.
25. Біленький І.
26. Білецький Р.
27. Білогуб С.
28. Білоус В.
29. Бірюченко А.
30. Бобицький Н.
31. Боднар В.
32. Боєцький Т.
33. Боєчко В.
34. Божко О.
35. Божко О.
36. Божко О.
37. Божок Д.
38. Божок Е.
39. Бойкова І.
40. Бокотей М.
41. Бондаренко О.
42. Борисенко О.
43. Боровець І.
44. Боровик К.
45. Боровко В.
46. Борсук М.
47. Бранашко О.
48. Брисюк Я.
49. Бродович М.
50. Василенко С.
51. Васильєв Д.
52. Вдовенко В.
53. Вінійчук В.
54. Вітренко Ю.
55. Власенко О.
56. Вовчак В.
57. Войнаровський В.
58. Володимирова-Ліхоліт І.
59. Волочич М.
60. Волошин В.
61. Воронін О.
62. Врублевський П.
63. Гаврилюк Т
64. Гаврищук Т.
65. Гак Л.
66. Галака А.
67. Галібаренко Н.
68. Гальченко Г.
69. Гаман О.
70. Герасимчук А.
71. Герасько Л.
72. Гиренко П.
73. Головешко П.
74. Голоуліна О.
75. Гончаренко Д.
76. Гончарук Ю.
77. Горницька А.
78. Горопаха С.
79. Горьков О.
80. Горяйнов Р.
81. Гошовський З.
82. Гребенюк В.
83. Григораш В.
84. Гринчишин В.
85. Губрій А.
86. Гудима Б.
87. Гулей В.
88. Гулик К.
89. Гуриненко О.
90. Гуцалюк В.
91. Гуцол Л.
92. Дарибогова О.
93. Дарчук Л.
94. Даценко П.
95. Дем”янець В.
96. Демиденко Ю.
97. Демидюк С.
98. Денис О.
99. Дещиця А.
100. Джелмач О.
101. Джигун М.
102. Дзіворонюк Г.
103. Дзьома О.
104. Дзюба С.П.
105. Діденко А.
106. Дідух В.
107. Дір Л.
108. Добриніна Ж.
109. Довганич І.
110. Довганюк І.
111. Дорогань О.
112. Дорофєєв А.
113. Дорошенко Т.
114. Дорошенко Ю.
115. Драч С.
116. Дякун О.
117. Дяченко І.
118. Єгоров В.
119. Єжов С.
120. Житарюк Н.
121. Жулінський В.
122. Жуля К.
123. Журбенко Н.
124. Журенко І.
125. Журко Н.
126. Забрудський П.
127. Загуменова О.
128. Задорожнюк Н.
129. Заїка Н.
130. Зайцев О.
131. Закашанська Ю.
132. Запевалова Т.
133. Зарицький О.
134. Зарудна Н.
135. Захарова О.
136. Заяць А.
137. Зінкевич М.
138. Злобіна М.
139. Іваничук Н.
140. Іванова О.
141. Іванченко І.
142. Іванченко Р.
143. Івашко В.
144. Іжевська Т.
145. Ільницький О.
146. Ірхін О.
147. Ісаєв С.
148. Ісаєва О.
149. Іщенко Д.
150. Іщенко І.
151. Капустін О.
152. Карасевич О.
153. Карташов П.
154. Картиш А.
155. Кастран М.
156. Кизим І.
157. Кириченко О.
158. Кицун О.
159. Кір’яков П.
160. Кіцюк О.
161. Клименко Ю.
162. Клинченко О.
163. Кобець О.
164. Кобзєв Д.
165. Кобзистий О.
166. Козлов В.
167. Козловська О.
168. Колесник В.
169. Колісник С.
170. Коломієць С.
171. Коновалов В.
172. Кононученко М.
173. Конопко Д.
174. Корнєєнко Б.
175. Корома В.
176. Косенко Н.
177. Косий В.
178. Костюк В.

179. Котик В.
180. Кохан Д.
181. Кравець О.
182. Кравченко О.
183. Кравченко О.
184. Кравченко Р.
185. Кравчук М.
186. Крамаренко С.
187. Крамаренко Т.
188. Красільчук В.
189. Кривохижа А.
190. Круглик С.
191. Круковський А.
192. Круть В.О.
193. Кудрик К.
194. Кузнєцова Л.
195. Кузьменко А.
196. Кузьмич Т.
197. Купчишин О.
198. Куравський З.
199. Курмаз Л.
200. Куроленко І.
201. Кучеренко С.
202. Кучерявий Ю.

203. Кушнарьов Ю.
204. Кушнір І.
205. Ладний. Ю.
206. Лазарєв Ю.

207. Лазебник С.
208. Лазуто Ю.
209. Латій Г.
210. Левченко В.
211. Левченко О.
212. Лещенко В.
213. Лещенко С.
214. Лимар В.
215. Лисенко І.
216. Лисенко Ю.
217. Лихоступ. В.
218. Лісницька О.
219. Лобач В.
220. Лобко В.
221. Лозинська І.
222. Локшин В.
223. Лопатіна Н.
224. Лоссовський І.
225. Лубів М.
226. Лубківський Д.
227. Лубківський М.
228. Лузін В.
229. Лукошко В.
230. Лупак А.
231. Лутовинов Ю.
232. Ляхова Н.
233. М”язова І.
234. Мазниченко О.
235. Майорова Р.
236. Макаренко А.
237. Макєєв О.
238. Малик Я.
239. Мантюк М.
240. Марків В.
241. Марков О.
242. Мартиненко М.
243. Марущинець В.
244. Мархай С.
245. Масенко О.
246. Масло Н.
247. Матічук Н.
248. Матющенко Д.
249. Мацкевич Н.
250. Мащенко О.
251. Медовніков О.
252. Мирончик С.
253. Мисик О.
254. Михайлюк С.
255. Михальчук О.
256. Міняйло С.
257. Міщенко О.
258. Мовчан Б.
259. Могилевич О.
260. Москвітін О.
261. Мудренко Н.
262. Мялковський В.
263. Наджос А.
264. Надоленко Г.
265. Напов О.
266. Науменко К.
267. Непоп Л.
268. Нечепоренко Г.
269. Нечитайло О.
270. Никифорак Н.
271. Нікітюк Ю.
272. Ніколайчук С.
273. Німчинський Р.
274. Новицька О.
275. Новосьолов О.
276. Овчаров О.
277. Овчінніков О.
278. Огородник В.
279. Огризко Р.
280. Околіта М.
281. Олійник А.
282. Олійник З.
283. Олійник І.
284. Олійник О.
285. Омельченко В.
286. Омельченко Т.
287. Омелян В.
288. Осаволюк Л.
289. Осаволюк М.
290. Осадчий О.
291. Осауленко І.
292. Осипенко Р
293. Остапенко С.
294. Отінко Т.
295. Отрош М.
296. Отрош О.
297. Павлик Г.
298. Павлишин О.
299. Павліченко О.
300. Павловський А.
301. Пазенко С.
302. Палагнюк І.
303. Пархоменко Ю.
304. Пасинчук К.
305. Пасько І.
306. Пахіль В.
307. Пашенюк О.
308. Пашківська І.
309. Петриченко Н.
310. Петров О.
311. Петровська С.
312. Пиріг Р.
313. Писаревський О.
314. Пільчук С.
315. Піндюрина Ю.
316. Піонтковська Л.
317. Плачинда В.
318. Плодистий О
319. Побережний В.
320. Погрібний В.
321. Положій А.
322. Полозька Н.
323. Польова А.
324. Попель А.
325. Попик С.
326. Поремська Н.
327. Потапова І.
328. Пристайко В.
329. Приходько М.
330. Прокопчук І.
331. Пророк Г.
332. Пузирко В.
333. Радченко М.
334. Радько А.
335. Редько М.
336. Рендюк Т.
337. Ренкас Д.
338. Решетняк В.
339. Решетняк О.
340. Рибальченко Л.
341. Рибитва І.
342. Роговець Г.
343. Роман Л.
344. Романенко С.
345. Романюк Л.
346. Рось О.
347. Рубан Я.
348. Саблук В.
349. Савіна Н.
350. Сакаль Я.
351. Саликін Г.
352. Самосватов М.
353. Сардачук П.
354. Сатко В.
355. Сафронова О.
356. Свистков Д.
357. Свистун О.
358. Севрюков Ф.
359. Селін О.
360. Семененко О.
361. Семенець О.
362. Семенюк І.
363. Семенюк О.
364. Сенченко О.
365. Сергієнко М.
366. Сибіга І.
367. Сидоренко М.
368. Сидюк С.
369. Синенька Т.
370. Сирота О.
371. Сіренко О.
372. Сіщук Р.
373. Скибинецька Я.
374. Скляренко Д.
375. Скосарева І.
376. Слєнзак І.
377. Сліпченко О.
378. Сльозко Ю.
379. Собко В.
380. Соколовський Б.
381. Солодовник С.
382. Солотва В.
383. Солошенко Ю.
384. Сольська Т.
385. Сорочинський В.
386. Старак О.
387. Статкевич М.
388. Степанов О.
389. Степура Ю.
390. Суляєва В.
391. Сухомейло П.
392. Сухомлин В.
393. Сушко Т.
394. Тертична Г.
395. Тершовчин Р.
396. Тибінка Я.
397. Тимофеєва Н.
398. Тимофіїв О.
399. Тіркус Ю.
400. Ткаченко В.
401. Ткаченко Л.
402. Ткаченко Т.
403. Токар Ю.
404. Токаревський Г.
405. Токарський Ю.
406. Толкач В.
407. Толкачов Г.
408. Топоровська Н.
409. Точицький М.
410. Третяк Л.
411. Туриненко
412. Удовенко Г.
413. Федоришин В.
414. Федорова Л.
415. Федунків Т.
416. Філіпенко Є.
417. Філіпчук В.
418. Філіпчук О.
419. Фуртус Л.
420. Хабенко С.
421. Хала С.
422. Цепенда І.
423. Цимбал В.
424. Цок Н.
425. Чалаван В.
426. Чорний П.
427. Чуприненко Р.
428. Шальківський В.
429. Шарков О.
430. Шаром О.
431. Шведов М.
432. Шевкунова Л.
433. Шевченко С.
434. Шевченко А.
435. Шевченко В.
436. Шелест Н.
437. Шелєхова О.
438. Шендріков Є.
439. Шепелєва М.
440. Шкілевич В.
441. Шклярук І.
442. Шкуренко-Громаков Ю.
443. Шовкопляс О.
444. Шутенко С.
445. Щерба А.
446. Щербатюк М.
447. Юнгер М.
448. Юрченко О.
449. Юхимович О.
450. Ющенко О-М.
451. Яворський Ю.
452. Яковенко М.
453. Яковенко Р.
454. Ялова О.
455. Янковенко Н.
456. Яременко І.
457. Яременко О.
458. Яремко В.
459. Яснюк В.
460. Яценківський О.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home