Friday, December 02, 2005

To Save the State - Save the Nation

More on the Presidential Hearings held on Monday.

An excerpt from Oksana Zabushko's speech:

Але найбільша загроза 14 років нашого культурного колоніалізму – не
“зовнішня”, а “внутрішня”: в цих умовах неможлива ні національна
консолідація, ні витворення політичної нації. Позбавлений доступу до знання в найширшому сенсі, український громадянин не може й знати, чим йому пишатися, – почуття, без якого не буває повноцінного громадянства. Не маючи доступу до власної культурної спадщини (жодного зібрання творів класики за 14 років, жодного музею, який би відповідав сучасним вимогам, і т.д.), вкрай погано знаючи історію і минулу, і біжучу (приклад – медіальна презентація Майдану), ніколи не чувши імен тих, хто складає славу національного пантеону, позбавлений загальнонаціональних інформаційних інститутів громадянської спільноти (без друкованого органу, аналогічного до “Figaro”, “Spiegel” чи “New Yorker”, неможлива консолідація освіченої верстви в масштабі всієї країни), - одне слово, без культурної ідентичности - український тубілець залишить своїх племінних вождів бавитися скальпами політичних противників – і вигравати вибори не в діалозі з власним народом, а в шахових партіях із політтехнологами іноземних держав.


You can read her entire speech here.
The rest here.

The working resolutions and decisions are here.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home